Dane rejestrowe

Pro-2000 Sp. z.o.o
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydz. Gosp. KRS num.: 0000208415
Kapitał zakładowy: 170 000,00 zł Kapitał wpłacony: 170 000,00 zł.
NIP: 642-26-93-862, Regon: 276905939
Konto Bankowe: 87 1050 1344 1000 0022 9384 9101 ING Bank Śląski S.A. O/Rybnik