Ciepłownictwo - rury stalowe gazy wylotowe

Doświadczenie zdobyte w wytwarzaniu stalowych przewodów wentylacyjnych dla górnictwa pozwoliło nam na rozszerzenie naszej oferty o przewody stalowe dla ciepłownictwa.

Przewody stalowe z odpowiednią powłoką malarską odporną na agresywne gazy będące produktem spalania w kotłach węglowych pozwala na ich stosowanie w ciągach przewodów dla gazów wylotowych w ciepłowniach. W asortymencie elementów znajdują się także kolanka, przejściówki o bardziej złożonych kształtach.