Referencje

Nasi główni klienci to grupy górnicze:  JSW S.A., PGG S.A. oraz producenci maszyn i urządzeń dla górnictwa. 
Pełna lista referencji w szczególności klientów z innych branż jest dostępna na żądanie.